Je bent hier : Tips
zondag , september , 25 2022

Nieuwe oplossingen en tips

02

Het is niet omdat je schulden hebt, dat je onterecht moet aangepakt worden

geplaatst op
Het is niet omdat je schulden hebt, dat je onterecht moet aangepakt worden

Klacht over het optreden van een gerechtsdeurwaarder?

Als je klachten hebt over het optreden van een gerechtsdeurwaarder, kan je hiervoor aankloppen bij de Voorzitter (=Syndicus) of de Verslaggever van de Raad van de Arrondissementskamer waarvan de betrokken gerechtsdeurwaarder deel uitmaakt. Zie www.gerechtsdeurwaarders.be/faq

Hiernaast kan je misbruiken door gerechtsdeurwaarders ook via een gewone brief signaleren aan de beslagrechter, met de vraag om op te treden in toepassing van artikel 1396 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze bepaalt luidt als volgt:

Art. 1396. Onverminderd de bij de wet bepaalde middelen van nietigheid, draagt de beslagrechter zorg dat de bepalingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden nagekomen.

Hij kan, zelfs ambtshalve, zich een verslag over de stand van de rechtspleging door de optredende of aangestelde openbare of ministeriële ambtenaren doen overhandigen.

Stelt hij een verzuim vast, dan geeft hij daarvan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks medebrengen.”

Klacht over het optreden van een incassobureau?

Heb je klachten over de wijze waarop een incassobureau een schuld invordert? Je kan hiermee terecht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: https://economie.fgov.be.

Indien het één van volgende incassokantoren betreft kan je ook (eerst) terecht bij de Raad van Toezicht van de BVI: Agreco Services sa/nv, Atradius Collections sa/Atradius Group, Cefima nv/sa, Contentia sa, Euro Casso, Fiducre sa/nv, Fidusud sa, TCM Belgium nv, Vesting Finance België nv, Vesting Finance nv. Indien dit een onvoldoende of niet-bevredigend resultaat oplevert, kan je nadien nog steeds bij de FOD Economie terecht voor een volledig onafhankelijke klachtenbehandeling.

Problemen met jouw kredietverstrekker?

Voor problemen met jouw kredietverstrekker kan je de gratis bemiddeling van Ombudsfin inschakelen: www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen

Problemen met jouw telecomoperator?

Als je een geschil hebt met jouw (huidige of vroegere) telecomoperator, kan je hiervoor de hulp inschakelen van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Via een gratis bemiddeling zal deze dienst een oplossing proberen vinden. Zie www.ombudsmantelecom.be/nl/hoe-klacht-indienen.html?IDC=41

Posted in: Algemeen, Rundvee, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, Tuinbouw, Akkerbouw | Tags: deurwaarder , kredietverstrekker | Comments (0) | View Count: (3401)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top