Je bent hier : Tips
zondag , september , 25 2022

Nieuwe oplossingen en tips

23

Administratieve fouten in de afrekening van geleverde aardappelen voorkomen

geplaatst op
Administratieve fouten in de afrekening van geleverde aardappelen voorkomen

U en uw gezin hebben recht op de juiste uitbetaling van geleverde aardappelen.
Door de gigantische werkdruk bij de handelaren of fabrieken zijn administratieve fouten (blijkbaar) moeilijk te voorkomen.
Indien u als aardappelteler hier extra aandacht voor hebt, kan u discussie vermijden en een snelle rechtzetting krijgen.

 • Verschillende aardappeltelers melden dat de aardappelen later zijn uitgereden door de medecontractant (fabriek of handelaar) dan voorzien in het contract. Gelieve uw medecontractant op of kort voor de overeengekomen leverdatum altijd een email te sturen met de overeengekomen datum en de open vraag wanneer hij schikt te rooien. Zo voorkomt u dat de contractprijs buiten uw wil om zakt.
 • Vrachtwagens kunnen veel verschillen van leeggewicht. Best afspreken dat de chauffeur u op gsm belt wanneer hij denkt toe te komen bij de baskuul.
 • Indien u zich zorgen maakt over de tarra, best een foto maken van iedere geladen vracht. Noteer met hoeveel mensen u op de aardappelrooier stond om aardappelkluiten uit te rapen en tarra te vermijden.
 • Noteer welke vrachtwagen (nummerplaat, chauffeur en exacte uur van vertrek). Hiermee kan u later de CMR van de vrachtwagen opvragen.
 • De vrachtwagen in de buurt wegen, geeft sneller resultaat.
 • Indien de vrachtwagen alleen op de fabriek of bij de handelaar wordt gewogen, dan kan u de dag nadien al de gewichten doorgestuurd krijgen (of afhalen).
 • Ten laatste 48 uur na levering kan u te weten komen hoeveel kg aardappelen zijn geleverd en welke tarra is vastgesteld. Vergelijk de gewichten en tarra van de verschillende vrachten, die komen van hetzelfde perceel.
  • Bij sommige afnemers worden de aardappelen voorlopig in kisten bewaard. Deze kisten zijn in kader van traceerbaarheid altijd gelabeld (naam leverancier, datum en perceel). Indien de vastgestelde tarra niet overeenkomt met uw verwachtingen, kan u nog gaan kijken en uw eigen vaststellingen/staalname doen.
  • Het valt op dat mensen, die zelf met hun trekker aardappelen afleveren gunstiger tarrapercentages kijgen, dan mensen die aardappelen laten transporteren. Dit is ook de reden dat Belgapom zelf adviseert om zoveel mogelijk tijd te maken om mee (of achter) te rijden met uw geleverde vrachten. Indien u zelf geen tijd hebt, kan u misschien uw vader meesturen.
 • Indien er stootblauw of rooischade wordt vastgesteld, kan u dit laten controleren om het percentage verlies neutraal vast te stellen.
 • Controleer alle gegevens van de ontvangen transportdocumenten: soms is de administratieve fout aanwijsbaar doordat het ras van de geladen aardappelen niet overeenkomt met het ras van de ontvangen aardappelen.
 • Bij onduidelijkheid kan u best uw vaststellingen telefonisch én via email doorsturen naar uw medecontractant, zodat hij tijd heeft om intern de administratieve fout recht te zetten.
 • Geraakt u er niet uit? Stuur uw verhaal met bewijzen op papier en email door naar uw landbouworganisatie, zodat die kan meedenken om een oplossing te vinden.

We wensen u een rendabele oogst.

Posted in: Algemeen, Akkerbouw | Tags: leveringscontracten , onderbetaling , zelfverdediging , contractteelt , fouten | Comments (0) | View Count: (1834)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top