Je bent hier : Verhalen  >  Getuige20
woensdag , juni , 19 2019

Geld is als je geloof: je mist het erg, op momenten dat je het meest nodig hebt.

"Het was financieel niet meer houdbaar, nu weer wel."

Hoe ben je in de land- en/of tuinbouwsector terecht gekomen? Van thuis uit. Mijn ouders hebben een gemengd bedrijf met koeien en varkens. Ik zelf ben gestart op een vreemd bedrijf met alleen varkens, kweek en afmest.

Wanneer werd je geconfronteerd met problemen op het bedrijf ? Wat was/waren hiervan de oorzaak(en) (financieel, administratief, overheid, sociaal,relationeel)?
Ik was drie jaar bezig toen ik geconfronteerd werd met financiële problemen. De oorzaak hiervan was de financiële crisis, lage prijzen, hoge voederkosten en verminderde productie wegens verouderde stallen.

Wat en hoe heb je hieraan verandering proberen brengen?
Door dag en nacht te werken. Ook extra jobs aangenomen.

Wie, wat, hoe, waarom .... heeft je uiteindelijk doen beslissen om te stoppen met het bedrijf ? Heeft Boeren op een Kruispunt hierin een rol gespeeld? Zo ja, welke?
Omdat de situatie financieel onhoudbaar was, heb ik het bedrijf eens laten doorlichten door een onafhankelijke boekhouder en door Boeren op een Kruispunt. Beiden hebben aangetooond dat de financiële put niet meer te dichten was, gezien de varkensprijzen zo laag bleven.
Gezien we beide jonge mensen zijn en nog een toekomst wilden opbouwen, was de beslissing genomen.

Hoe heb/heeft jij en je onmiddellijke omgeving (vb. familie, kennissen, afnemers, ...) hierop gereageerd?
De meesten waren verrast, maar voor mij was het een opluchting. Veel steun van de directe omgeving, behalve van mijn vader. Die begreep het niet.

Hoe, waar en waarom heb je een nieuwe toekomst gevonden?
Via goede vrienden ben ik in de bouwsector terecht gekomen. Hard werken, maar je bent meestal je eigen baas, zit overal in Belgie en heel veel buitenwerk.

Hoe voel jij je nu in de nieuwe werkomgeving?
Zeer goed.

Welke voordelen en/of nadelen zijn aan je nieuwe werksituatie verbonden?
Alleen maar voordelen. Voor hard werk word je nu tenminste betaald. Financiële zekerheid is het belangrijkste. En door die financiële zekerheid krijg je ook een stabieler leven en kan je er meer van genieten.

Hoe gaat je onmiddellijke omgeving hiermee om?
Goed. Doordat ik vast werk heb, heb ik meer vrije tijd en kan ik nu ook meer tijd vrijmaken voor de vrouw, de vrienden en collega's.

Hoe kijk jij en je familie terug op al deze veranderingen?
Het was een moeilijke beslissing, maar we zijn nu heel blij dat we ze genomen hebben. Nu is het alleen nog bang afwachten voor de uitspraak van het faillissement.

(naam wel bekend bij vzw)

Op zoek naar ondersteuning
of een luisterend oor?

Bel gratis naar 0800.99.138.

Verder naar Uitgebreide verhalen van adviesvragers

Top