Je bent hier : Verhalen  >  Getuige6
woensdag , juni , 19 2019

Het beste rundsvlees van de wereld produceren en toch zo weinig verdienen

"We geven het niet op"

We baten sinds 1983 een rundveebedrijf uit, waarbij we vrouwelijke runderen aankopen en afmesten en jaarlijks een redelijk aantal vaarzen laten kalven.
Sinds enkele jaren gaat het op financiëel vlak niet zo goed, de voederkosten, materiaalkosten en "verplichte" kosten lopen hoog op en de verkoopprijzen van onze dieren  zijn daarbij niet in verhouding. We hadden daarbij vorig jaar ook af te rekenen met blauwtong met heel veel mislukte kalvingen als gevolg: vroeggeboortes met sterfte, misvormde kalveren, doodgeboren kalveren, …
Bij de jaarbalans van 2008 waren we pas echt ontgoocheld: hard gewerkt, de zaken goed beredeneerd, overbodige kosten vermeden en toch waren de cijfers niet goed.

We zaten toen echt in zak en as.
Ik had vorig jaar de site van Boeren op een Kruispunt al eens bezocht en dacht dat zij ons misschien raad konden geven.
Heel vlug, nadat ik een mailtje stuurde, belde iemand van hen ons op om een afspraak te maken om ons te helpen. We waren in elk geval blij verrast dat we hier zo vlug reactie op kregen! Dan al viel eigenlijk een beetje de druk weg, want iemand zou ons helpen, iemand had aandacht voor onze problemen, wuifde ze niet weg.
De week nadien kwamen twee mensen van "Boeren op een Kruispunt" praten en vooral … luisteren. Blijkbaar hadden we dat nodig: de dingen op een rijtje zetten, de verschillende mogelijkheden bekijken, de ongerustheid wegnemen of minstens toch bedaren.
Ondertussen is er al enige tijd voorbijgegaan, hebben we informatie doorgespeeld gekregen betreffende thuisverkoop van vlees en hebben we veel nagedacht, kritisch en realistisch en zonder er ons hoofd bij te verliezen.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we het misschien toch wel niet zo slecht doen: we kunnen voorlopig onze rekeningen betalen, zijn gezond en gelukkig en hopelijks komen er betere tijden. We doen ons uiterste best om heel bewust te handelen, heel veel te overleggen en te rekenen en een goede verstandhouding op te bouwen met de grossier.

We geven het voorlopig niet op!
We beseffen en horen in onze omgeving elke dag dat "boeren" niet gemakkelijk meer is en weinig rendabel, maar wat kunnen we anders doen, hier zijn we goed in en het is zo een groot deel van ons leven. We moeten ook inzien dat het niet onze "schuld" is maar zoveel factoren buiten onze wil om hun invloed hebben: prijsvorming, dierenziekten, economisch moeilijke tijden, we hebben het allemaal niet zelf in de hand.
En de boer ? Hij ploegde verder.

(naam wel bekend bij vzw)

Op zoek naar ondersteuning
of een luisterend oor?

Bel gratis naar 0800.99.138.

Verder naar Uitgebreide verhalen van adviesvragers

Top