Body Color:
Menu Color:
Main Color:
Je bent hier : Welkom  >  Dienstverlening
zondag , juli , 21 2019

Voorstelling

Gratis dienstverlening van de hulporganisatie

Boeren op een Kruispunt zorgt ervoor dat "boeren en tuinders in crisis" individueel geholpen worden

Bij vzw Boeren op een Kruispunt begrijpen we hoe op een land- en tuinbouwbedrijf het bedrijfsleven verbonden is met het gezinsleven.
Gezien de specifieke situatie in de landbouw, waarin het gezinsleven dikwijls nauw verbonden is met de gebeurtenissen op het bedrijf, zijn bedrijfsgebonden problemen dikwijls gecombineerd met persoongebonden moeilijkheden.

Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het is om eens te kunnen praten met iemand, die iets verder van je privé is verwijderd.

vzw Boeren op een Kruispunt gaat daarom uit van een globale aanpak op basis van een duidelijk actieplan, dat zelf of samen met bestaande steunpunten wordt opgesteld en uitgewerkt.

Voor de meer zuiver bedrijfsgebonden problemen hebben de adviseurs van vzw Boeren op een Kruispunt zelf bedrijfservaring. Nadat betrokkenen terug zicht (en vertrouwen) hebben op hun mogelijkheden, motiveren we de adviesvragers om het gekozen actieplan uit te werken samen met bestaande vertrouwenspersonen bij de bank, de boekhouder of de voorlichter.

Voor specifieke psychosociale hulp werken we enkele ervaren psychologen, die in opdracht van vzw Boeren op een Kruispunt de adviesvragers op het bedrijf bezoeken.

Boeren en tuinders in crisis kunnen elke dag van het jaar bij vzw Boeren op een Kruispunt terecht via het gratis telefonisch meldpunt 0800.99.138. of 09.330.67.43. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van enige landbouworganisatie.

Wie liever met vzw Boeren op een Kruispunt contact per e-mail opneemt, kan het contactformulier gebruiken.
Gelieve er op te letten dat de emails niet zo snel kunnen beantwoord worden: dus als het echt dringend is, bel je best naar onze gratis telefonische hulplijn op 0800.99.138. of 09.330.67.43

Preventievergaderingen om de oplossingen kenbaar en bespreekbaar te maken

Boeren op een Kruispunt wil de sector bewust maken van mogelijke problemen en oplossingen. Bewustwording en aanvaarding van problemen is dikwijls een eerste stap van de oplossing. We weten ook dat sommige bedrijven niet meer de kracht en de moed hebben om bestaande initiatieven op te zoeken en te contacteren.

Onze voordrachten willen een overzicht geven van de mogelijke (sociale, economische en adminstratieve) problemen. Er zijn altijd duidelijke signalen, die wijzen op de ernst van de problematiek. Bovendien geven we een overzicht van de bestaande (lokale, provinciale en regionale) initiatieven en hoe ze kunnen gecontacteerd worden.

Tenslotte willen we onze geïntegreerde aanpak toelichten, voor de bedrijven die zelf niet tot een oplossing komen.


Onze medewerkers hebben verstand van boeren: de job en de mens.
Sinds 2007 kwamen al deze problemen op onze weg. Samen met betrokkenen zoeken we telkens
zonder beschuldiging naar de haalbare oplossingen die passen binnen de beperkingen.

Top