Je bent hier : Welkom  >  Juridische gegevens
woensdag , juni , 26 2019

Legal terms

Juridische gegevens

 Naam rechtspersoon: Boeren op een Kruispunt
 Type rechtspersoon: Vereniging zonder winstoogmerk
 Maatschappelijke zetel: Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter
 Post- en kantooradres: Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter   
 Rekeningnummer voor giften en schenkingen: IBAN BE76 7370 2930 8995
 Ondernemersnummer: 0886.502.992
 RSZ-nr : 18.12.77.867
 Voorzitter Raad van Bestuur: Prof. Dirk Lips

Aansprakelijkheidsverklaring

vzw Boeren op een Kruispunt besteedt uiterste zorg aan het verstrekken van een correct en adequaat advies.
Zij wil ook op haar internetsite zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk informatie verstrekken.

Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist is. Of dat het advies, dat verstrekt werd, gebaseerd werd op foute informatie, verstrekt door de klant.

vzw Boeren op een Kruispunt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op wijze dan ook, van het aangeboden advies of van de informatie op deze site.

Het is mogelijk dat - via de internetsite- toegang wordt geboden tot internetsites en of pagina's, die door derden worden aangeboden. vzw Boeren op een Kruispunt aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Top