Je bent hier : Welkom  >  Voor wie is de hulp bedoeld?
maandag , december , 05 2022

Voor wie is vzw Boeren op een Kruispunt bedoeld?

Individuele mentale en praktische ondersteuning voor boeren en tuinders in nood

Veel zorgen, veel piekeren

Er gaan veel slapeloze nachten overheen, om als boer tot het inzicht te komen dat het op het bedrijf niet gesmeerd loopt. Vaak gaat dit gepaard met veel gepieker en getob. Je kunt jezelf dan afvragen
"Hoe moet het nu verder?" en "Ben ik wel op de juiste manier bezig?".
Daarom is het geen overbodige luxe om bij jezelf eens stil te staan rond een aantal zaken, die je ervaart op het bedrijf, binnen het gezin en in de rest van je omgeving.

We ontwikkelden een test om na te gaan of je in nood bent

Met de zelftest "voor wie is de hulp bedoeld?" willen we -door het uitwerken van een aantal courante signalen- boeren op een kruispunt (en hun collega's) op weg helpen .
Het gaat zowel over uiterlijke kenmerken als over bepaalde gevoelens, die je ervaart. Vaak zijn deze signalen niet los te koppelen van elkaar. Zowel het aantal signalen als de combinatie van signalen bepalen de wenselijkheid van hulpverlening. Ook de combinatie van verschillende signalen kan een duidelijk teken zijn om onze dienstverlening te vragen.
Toch is het geenszins de bedoeling om met een aantal signalen een typering te geven van de 'boer op een kruispunt'. Wat we hier mee willen aantonen, is dat bepaalde zaken juist signalen zijn om hulp in te roepen.

Soorten signalen

Al naargelang de ernst van de problemen spreekt men van oranje en rode signalen.

  • Bij oranje kan men stellen dat -mits de noodzakelijke aanpassingen en goede opvolging van bedrijf en gezin- de boer nog op het goede spoor kan geraken.
  • Bij rood zijn de problemen zo ernstig en onomkeerbaar dat stopzetting van het bedrijf mogelijk de enige optie is. "Boeren op een Kruispunt" zal hier de boer ook begeleiden om afstand te nemen van het bedrijf en om op zoek te gaan naar een andere bron van inkomen.

Hierop volgt de individuele checklist. waarmee elke boer kan nagaan hoe de zaken ervoor staan. Vanuit het oogpunt van solidariteit is het tevens wenselijk dat je als boer collega's met problemen de weg wijst naar "Boeren op een Kruispunt".

Ik durf het niemand te vertellen

Wanneer je deze lijst voor jezelf hebt overlopen, probeer dan eens na te gaan of je inderdaad op dit (kruis-)punt bent gekomen. Stelt je echter vast dat je nog heel wat zaken kan voorkomen, wacht dan niet langer om ook daadwerkelijk iets te ondernemen. Het heeft geen zin om je vast te klampen aan de gedachte " Ik zorg er wel voor dat ik zelf alles kan oplossen. Daar hoeft niemand iets over te weten."

Hulp vragen is geen schande

Toegeven aan jezelf dat er problemen zijn, is één zaak. Sta echter ook eens bij stil bij de geboden mogelijkheid om over je problemen te praten en om hulp van buitenaf te vragen. Het vergt vaak heel wat moed om deze stap te zetten. Toch kan dit betekenen dat er een einde komt aan tal van zorgen, die je dagelijks meesleept.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43