Businessplan: Investerings- en financieringsanalyse van een project      
             
  In kader van preventie-opdracht van   http://www.boerenopeenkruispunt.be      
               
  Je kan de gele cellen wissen met de backspace-knop (<- )        
  en daarna invullen met je eigen bedrijfsgegevens.        
  Nadat ze allemaal ingevuld zijn, kan je de "Bereken"-knop indrukken.        
               
  Begroting          
             
  Investeringsplan   Financieringsplan      
             
  Roerend Bedrag (Euro)   Bedrag (Euro)    
  Machines Investeringskrediet 1  
  Vee Investeringskrediet 2  
  BTW        
             
  Onroerend          
  Gebouwen Investeringskrediet 3  
  Grond Investeringskrediet 4  
  BTW / registratiekosten        
             
  Immaterieel vast actief          
             
  MTR Investeringskrediet 5  
  Melkqoutum Investeringskrediet 6  
  Zoogkoeienquotum Investeringskrediet 7  
  Mestrechten Investeringskrediet 8  
  Bijkomende behoefte bedrijfskapitaal Investeringskrediet / KK 9  
             
  Kredietdossierkosten        
  Waarborgkosten        
  Onvoorziene kosten (afwerking duurder) Eigen middelen 90.500 € 20%  
             
  Totaal investeringsplan 455.500 € Totaal financieringsplan 455.500 €    
             
  Inschatting financieringskosten.          
             
        1e jaar    
  Vreemd vermogen (deelkredieten) Termijn (jaar) Intrest (netto) Bijkomende jaarlast (Euro)    
1 50.000 € 7 9.643 €    
2 20.000 € 10 5,00% 3.000 €    
           
3 250.000 € 15 5,00% 29.167 €    
4 30.000 € 20 5,00% 3.000 €    
             
5 15.000 € 5 5,00% 3.750 €    
6 0 € 5 5,00% 0 €    
7 0 € 5 5,00% 0 €    
8 0 € 5 5,00% 0 €    
9 0 € 10 5,00% 0 €    
      Bijkomende jaarlast 48.560 €    
             
  Eigen middelen   gewenste vergoeding      
  90.500 €   1.358 €    
             
  Is dit rendabel voor je onderneming?    
    Euro Bef      
  Bijkomende cashflow 2.420.394 1*    
  Bijkomende jaarlast -49.917 € -2.013.648 2*    
  Bijkomende arbeidskost -484.079 3*    
  Vergoeding voor ondernemersrisico -1.917 € -77.333      
             
  1* zie kostprijsanalyse          
  2* voor jezelf reken je inclusief vergoeding voor eigen kapitaal    
  3* voor jezelf reken je inclusief vergoeding voor eigen arbeid      
             
  Is dit financierbaar voor de bank?      
      Bef      
  Is het totaalbedrijf rendabel?          
  Bestaande marge op terugbetaalcapaciteit? 605.099 4*    
  Bijkomende cashflow (+) 60.000 € 2.420.394 5*    
  Bijkomende jaarlast (-) -48.560 € -1.958.886 6*    
  Bijkomende externe arbeidskost/loonwerk (-) -484.079      
  Nieuwe marge op terugbetaalcapaciteit 14.440 € 582.527 7*    
             
  4* na budget voor gezin (24.000 Euro)          
  5* zie kostprijsanalyse          
  6* exclusief vergoeding voor eigen kapitaal          
  7* bank houdt geen rekening met vergoeding voor eigen kapitaal, eigen arbeid en ondernemersrisico.  
             
    Euro Bef      
  Heeft het totaalbedrijf voldoende waarborgen / pand      
  Bijkomend kredietbedrag 365.000 € 14.724.064      
  Bestaande marge pandwaarde-krediet (-) -7.261.182      
  Bijkomende pandwaarde (-) -186.000 € -7.503.221      
  Bijkomend niet-ingedekt risico voor de bank -1.000 € -40.340      
             
  Wanneer de waarborgen en kredieten verspreid zijn over verschillende banken, is de berekening anders.  
             
  Controleer zeker de waarden van je activa vooraleer je de pandwaarden van je waarborgen uitrekent.  
  Machines zijn meestal te snel afgeschreven.  
  Gebouwen zijn soms te traag afgeschreven.  
  Grond is meestal gestegen tov vorige kredietaanvraag.  
             
  Bank bekijkt of er voldoende financiële buffer aanwezig is  
  om eventuele onvoorziene kosten te betalen  
  om een eerste jaar zonder inkomsten te overbruggen  
             
  Kijk ook es in je verzekeringspolissen na wat de verzekeringswaarden zijn.  
             
  Gebruik onder voorbehoud: dit is een simulatie.    
  Voor meer inlichtingen:   info@boerenopeenkruispunt.be