Kapitaalbehoefte stijgt door de stijgende voederprijs  
        datum 1/08/2012  
             
In kader van preventie-opdracht van http://www.boerenopeenkruispunt.be  
             
Je kan de gele cellen wissen met de backspace-knop (<- )      
en daarna invullen met je eigen bedrijfsgegevens.      
Nadat ze allemaal ingevuld zijn, kan je de "Bereken"-knop indrukken.    
             
             
Aantal zeugen   stuks    
Voederverbruik   kg/jaar    
Prijsstijging sinds 2009 /ton voeder  
    A 25.875,00 €      
             
Aantal gespeende biggen/zeug stuk/zeug  
Verbruik per big   kg/big    
Prijsstijging sinds 2009 /ton voeder  
Aantal zeugen   225 stuks    
    B 16.875,00 €      
             
Aantal vleesvarkensplaatsen stuks    
Aantal rondes   rondes    
Verbruik per ronde   kg/ronde    
Prijsstijging sinds 2009 /ton voeder  
    C 135.000,00 €      
             
Extra kapitaalbehoefte / jaar 177.750,00 € A+B+C  
Rondes / jaar    
Extra kapitaalbehoefte/ronde 77.282,61 €  
             
Financieringskost 15.997,50 € per jaar  
      1.333,13 € per maand  
             
Gezinsbudget    
Extra kapitaalbehoefte komt overeen met 64% van het gezinsbudget  
             
             
Voor veel varkenshouders is dit niet lang meer haalbaar.  
Spreek erover met uw collega's.  
             
In dat geval neemt u ook best contact op met uw persoonlijke adviseurs:  
uw boekhouder, uw bedrijfseconomisch adviseur of consulent.  
             
  Bespreek tegelijk met hen  
  hoe ver u staat met de verplichte ombouw naar groepshuisvesting.  
  hoeveel leveranciersschulden nog onbetaald zijn.  
             
Maak in ieder geval een kasplanning voor de volgende maanden.  
  Dit is een prognose van alle inkomsten en uitgaven.  
  U kan hiermee tijdig regelingen treffen voor mogelijke tekorten.  
    door bijkomende financiering bij bank of leveranciers.  
    door uitstel van betalingen van facturen.  
  Tracht in alle geval overschrijdingen op uw bankrekening te vermijden.  
    De boeterente is immers torenhoog.  
  Hou er ook rekening mee dat een kredietaanvraag langer duurt dan vroeger.  
    De bank stelt meer vragen dan voorheen.  
    Ondersteuning van uw bestaande voorlichters is meestal nodig.  
             
Gebruik onder voorbehoud: dit is een simulatie.  
Voor meer inlichtingen: info@boerenopeenkruispunt.be