U kan de gele cellen aanpassen aan uw situatie.
Eerst de cellen wissen via Backspace ( <--- knop )
Invullen en op 'Bereken' toets klikken
Grenzen voor loonbeslag en -overdracht voor loontrekkenden. 2020    
    BEDRAG VAN DE NETTO-MAANDWEDDE % Maximum ( Euro) Maximum ( BEF)    
      (per aangeduide schijf) (per aangeduide schijf) (per aangeduide schijf)    
Op eerste schijf tot                   1,138.00 € 0%                  -  
Op tweede schijf tot                   1,222.00 € 20%
Op derde schijf tot                   1,349.00 € 30%
Op vierde schijf tot                   1,475.00 € 40%
Hierboven
100%
Netto maandwedde (Gele cellen kan u vrij invullen )
Aantal kinderen ten laste (70 €/kind)
per maand (Euro) per maand(BEF) per jaar
Maximum loonbeslag zonder kinderen
Vermindering door kinderlast
Maximum loonbeslag met kinderen
Hoeveel houdt betrokkene over?
Bron 1/01/2020
Loonbeslag in kader van collectieve schuldenregeling.      
Recupereerbaar via collectieve schuldenregeling (CSR) tijdens de volledige periode van CSR
Termijn
maanden (60 - 144)
De aangestelde vereffenaar van de collectieve schuldenregeling heeft de opdracht om na aanrekening van eigen werk, 
het maandbedrag pro rata te verdelen over de verschillende schuldeisers.
1e rang Beheerskosten voor de collectief bemiddelaar. (administratie, communicatie, onderzoek).
voor indicatie van mogelijke kosten.
Volgend pro rata verdeling.
Overheid (Financiën:  BTW, inkomstenbelasting, RSZ, recuperatie uitbetaalde overheidswaarborg,...)
Banken
Diverse leveranciers
Indien dit in één keer wordt afbetaald, via een persoonlijke lening binnen familie en dergelijke.
Actualiseringsrente per jaar per maand actualiseerd  correctiefactor
Leefloon OCMW:          
Het bedrag dat u elke maand kunt krijgen bedraagt: per maand (Euro) per maand(BEF) per jaar
als u samenwoont met één of meerdere personen:            639,27 €
als u alleenstaande bent:            958,91 €
als u  uitsluitend samenwoont met een gezin te laste:         1,295.91 €
Het gaat hier om de bedragen op 01/03/2020
Bron: